Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі – «Політика конфіденційності» або «Політика») визначає порядок зберігання, використання та розголошення Компанією персональних даних користувачів при використанні Сайту.

1. Основні поняття (терміни).

1.1. Персональні дані – це будь-яка інформація персонального характеру про фізичну особу (Користувача), яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.2. Користувач – особа, що використовує Сайт та його сервіси, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім’я, прізвище, номер телефону, інший ідентифікатор).

1.3. Обробка Персональних даних – це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з Персональними даними з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення, видалення даних. За обробку та належне збереження Персональних даних відповідає Компанія.

1.4. Конфіденційність Персональних даних – обов’язок здійснювати дії, які не допускають поширення Персональних даних без згоди Користувача.

1.5. Сервіси – послуги, що доступні Користувачу при використанні Сайту.

2. Сфера дії цієї Політики.

2.1. Ця Політика конфіденційності поширюється на Персональні дані, що збираються Компанією за допомогою Сайту. Персональні дані, зокрема, але не виключно, означають дані, які ідентифікують Користувача як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, що доступна Компанії.

2.2. Використовуючи Сайт, Користувач приймає практики, описані в цій Політиці та під час реєстрації надає свою пряму згоду на обробку Персональних даних шляхом проставлення у відповідному віконці в інтерфейсі Сайту «Я згоден» у формі маркування поля, що підтверджує прийняття цієї Політики.

3. Персональні дані, що підлягають збору

3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в цілях цієї Політики, надаються Користувачем самостійно під час реєстрації та заповненні даних особистого облікового запису на Сайті, та включають в себе наступну інформацію:
– прізвище, ім’я;
– телефон;
– електронна адреса;
– будь-яка інша персональна інформація, яку Користувач надав за своїм бажанням.

3.2. Крім того, Сайт може здійснювати збирання інформації, яка генерується при його використанні, включаючи інформацію про час, частоту, умови його використання та ін.

4. Цілі збору та Обробки персональних даних.

4.1. Цілі:
– ідентифікація Користувача при реєстрації на Сайті;
– надання Користувачу спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від Компанії щодо надання Сервісів;
– проведення статистичних та інших досліджень, на основі наданих даних;
– адміністрування Сайту;
– в інших цілях, які необхідні для надання Сервісів на Сайті.

5. Розкриття Персональних даних

5.1. Розкриття Персональних даних допустиме лише в наступних випадках:
 – для будь-якого з працівників Компанії, партнерів, які залучені до надання Сервісів на Сайті;
– в тих випадках, які передбачені законодавством України;
– у зв’язку з будь-якими поточними або майбутніми судовими процесами;

5.2. Компанія зобов’язується не розкривати Персональні дані Користувачів третім особам, за виключенням випадків, зазначених вище.

6. Конфіденційність Персональних даних

6.1. Цією Політикою Компанія гарантує забезпечити збереження Персональних даних переданих їй під час використання Сайту.

6.2. Компанія гарантує обмеження кола осіб, залучених до надання Сервісів на Сайті своїми працівниками та партнерами.

6.3. Вся інформація та дані, що отримані Компанією від Користувачів під час використання Сайту, розміщені на хмарних серверах задля забезпечення їх безпеки.

7. Додаткові умови

7.1. Надаючи свої персональні дані, Користувач гарантує, що вони є в даний час і залишаться в майбутньому справжніми, точними, повними і актуальними. В іншому випадку, при їх зміні зобов’язується повідомити Компанію протягом 5 робочих днів.

7.2. Компанія має право вносити зміни в цю Політику без згоди Користувача.

7.3. Компанія несе відповідальність за неправомірне розповсюдження Персональних даних Користувача виключно у випадках, якщо її вина буде доведена в судовому порядку. За дії Користувача чи осіб, які були залучені з його сторони та призвели до порушень, Компанія відповідальності не несе.

7.4. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.5. У випадку виникнення розбіжностей, які виникають внаслідок дії цієї Політики Сторони зобов’язані здійснити дії для врегулювання їх в досудовому порядку, шляхом направлення претензії. У випадку недосягнення згоди між Сторонами протягом 30 календарних днів, спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Всі пропозиції або питання стосовно цієї Політики конфіденційності слід повідомляти: (електронна адреса).

7.7. Чинна Політика конфіденційності розміщена на Сайті  https://garant.money/.